พีซี/Mac เพื่อถ่ายโอน iPhone

21 08, 2023

มี AirDrop สำหรับ Windows 10 และ 11 หรือไม่?

มีคุณสมบัติ AirDrop บน Windows หรือไม่? สามารถใช้ส่งไฟล์จาก PC ไปยัง iPhone ได้หรือไม่? หากต้องการทราบคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ โปรดดูหน้านี้