โอน iPhone ไปยัง iPhone

16 08, 2023

AirDrop 101: วิธีแก้ไข AirDrop Stuck on Waiting

คุณกำลังพยายามส่งไฟล์จาก iPhone ของคุณ แต่ AirDrop ติดค้างอยู่ในการรอหรือไม่? อ่านบทความนี้และเรียนรู้วิธีแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆ